Kuumapuristus

Kuumapuristus

Kuumapuristuksessa tuote valmistetaan teräs- tai alumiinimuotissa lämpöä apuna käyttäen. Tyypillinen puristuslämpötila on 125-160 C-astetta. RealCompositen käyttämiä kuumapuristusmenetelmiä ovat erityisesti prepreg-puristus ja SMC-menetelmä (toisin sanoen kalvo- ja ahtopuristus).RealComposite Oy käyttää hiilikuitutuotteiden valmistuksessa pääosin prepreg-valmistusta, jossa sekä matriisi että lujitteet ovat valmiina. Prepreg-valmistuksen etuna ovat tuotteen korkea lujitepitoisuus, puhtaus ja tasalaatuisuus. Volyymit voivat vaihdella muutamasta sadasta aina 20 000 kpl/vuosi.

Luoti- ja sirpalesuojaukset

Luoti- ja sirpalesuojia valmistetaan lähinnä kuumapuristamalla prepregeistä. Suojiin pyritään aikaansaamaan mahdollisimman suuri lujitepitoisuus. Lujite voi olla lasikudosta tai aramidikudosta. Matriisi voidaan valita kohteen mukaan. Suojissa voi olla tyypillisesti yli 80 p-% :n lujitepitoisuus. Suojat rakennetaan aina vaaditun suojausluokan mukaisesti. Käytössämme ovat raaka-ainetoimittajamme lujuuslaskenta ja kerrosmääritys. Rakenteet voivat olla myös yhdistelmärakenteita. Tällöin esimerkiksi luotisuojissa on pinnassa kova materiaalikerros, joka on liitetty komposiittisuojaan. Suojat leikataan vesisuihkulla ja abrasiivilla. lue lisää