Luoti- ja sirpalesuojalevyt

Valmistamme luoti- ja sirpalesuojalevyjä ammattikäyttöön.

Suojat rakennetaan aina vaaditun suojausluokan mukaisesti. Käytössämme ovat raaka-ainetoimittajamme lujuuslaskenta ja kerrosmääritys. Rakenteet voivat olla myös yhdistelmärakenteita. Tällöin esimerkiksi luotisuojissa on pinnassa kova materiaalikerros, joka on liitetty komposiittisuojaan. Suojat leikataan vesisuihkulla ja abrasiivilla.